ASN Bank: “Winsten bedrijven naar aandeelhouders belangrijker dan duurzame toekomst”

Aandeelhouders tevreden stellen wint het van duurzame toekomst bedrijf zeker stellen,’ zegt Piet Sprengers van ASN Bank. “De samenleving staat voor zeer grote uitdagingen als het gaat om de transitie naar een duurzame samenleving. Dat geldt ook voor de investeringen die bedrijven moeten maken om succesvol te blijven.

Volgens Sprengers is daar weinig van te merken. “Terwijl de risico’s door klimaatverandering in snel tempo toenemen, blijven de investeringen uit. Dan gaat het niet alleen om investeren in het terugdringen van fossiele brandstoffen maar ook om investeringen in circulaire bedrijfsprocessen. PBL berekende recent dat Nederland hierop nauwelijks voortgang heeft geboekt.

In plaats van te investeren in verduurzaming sluizen beursgenoteerde ondernemingen veruit het grootste deel van hun winsten belastingvrij weg naar hun aandeelhouders,” gaat Sprengers verder. “Op korte termijn levert dat tevreden aandeelhouders op en een hogere beloning voor de bestuurders. Het volgende jaar is dat effect weer weg en begint het circus opnieuw. Ondertussen zijn de duurzaamheidsrisico’s voor de ondernemingen echter weer groter geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *