Personeel KLM Martinair Cargo mag werk onderbreken voor nieuw cao, enkel niet op Valentijnsdag

KLM vindt dat geen sprake is van een toelaatbare collectieve actie omdat de aangekondigde collectieve acties niet redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het recht op collectief onderhandelen.

Personeel auto- en fietsbedrijven krijgen er 10.5% salaris bij

De loonafspraken in de nieuwe cao tellen op tot een gemiddelde loonsverhoging van 10,5 procent over de looptijd van 15 maanden.

Akkoord cao Bouw & Infra zorgt voor loonkostenstijging van ruim 10 procent

1 januari 2024: 3,5% plus € 50 per maand (€ 46,15 per periode) structureel (parttime naar rato) 

Nieuwe Cao kappersbranche, 9% meer loon

De cao-partijen zijn verheugd dat de onderhandelingen in goede sfeer gevoerd konden worden, met begrip voor elkaars standpunten en problematiek.

Na een lang onderhandelingsproces hebben BVPP en CNV een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao PostNL

Een belangrijk onderhandelingspunt was de loonsverhoging