Akkoord cao Bouw & Infra zorgt voor loonkostenstijging van ruim 10 procent

Op 13 december ’23 werd bekend dat er overeenstemming is bereikt over de cao Bouw & Infra 2024. De nieuwe cao schrijft forse loonverhogingen voor die per 1 januari 2024 en 1 juli 2024 ingaan. Scab rekende uit wat dit betekent voor de loonkosten en kwam uit op een stijging van ruim 10 procent. 

Rekenvoorbeeld loonkostenstijging 2024 

In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de loonsverhogingen zoals deze zijn vastgesteld in de nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee keer verhoogd: 

  • 1 januari 2024: 3,5% plus € 50 per maand (€ 46,15 per periode) structureel (parttime naar rato) 
  • 1 juli 2024: 3,5% plus € 50 per maand (€ 46,15 per periode) structureel (parttime naar rato) 

Uitgangspunt in dit voorbeeld is Timmerman 1 (functiegroep D). Dit is een van de meest voorkomende functies onder cao Bouw & Infra: 

  • Bruto garantieloon € 18,92 
  • Prestatietoeslag van 5% 

Wanneer we dit doorberekenen aan de hand van de nieuwe cao betekent dit het volgende: 

  • Loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2024 plus € 50,- per maand (€ 46,15 per periode van vier weken): dit betekent een stijging van de loonkosten per uur van 5,14% afgezet tegen de huidige loonkosten (december 2023). 
  • Loonsverhoging van 3,5% per 1 juli 2024 plus € 50,- per maand (€ 46,15 per periode van vier weken): dit betekent een stijging van de loonkosten per uur van 10,48% wederom afgezet tegen de huidige loonkosten (december 2023). 

Disclaimer: overige elementen uit de nieuwe cao zijn hierin niet inbegrepen. Dit voorbeeld geeft vanzelfsprekend slechts een indicatie van de loonkostenstijging. Afhankelijk van overige regelingen die van toepassing (kunnen) zijn, zal de situatie per individu verschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *