Syntrus Achmea neemt 201 woningen van Stadswaarde Zoetermeer over

Het nieuwe complex (‘SAM’) aan de oostrand van Stadshart Zoetermeer bestaat uit een onderbouw met 60 sociale huurwoningen voor jongeren tot 28 jaar