Een groot deel van de registraties in 2023 bestond uit naleveringen van orders uit 2022.