Kaizen BV (wagamama) heeft akkoord bereikt over financiële herstructurering

Inmiddels is met alle stakeholders overeenstemming bereikt over een herstructurering van de schuld