Kaizen BV (wagamama) heeft akkoord bereikt over financiële herstructurering

De rechtbank heeft een akkoord bereikt tussen wagamama en alle stakeholders over de financiële herstructurering van het bedrijf.

In overleg met haar adviseurs, Christiaan Mensink, Jacobine van den Dolder en Pieter-Christiaan van Prooijen, heeft wagamama gekozen voor een WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) om haar schulden te herstructureren. Inmiddels is met alle stakeholders overeenstemming bereikt over een herstructurering van de schuld. In totaal zijn er tien WHOA-akkoorden tot stand gekomen, voor iedere entiteit uit het concern een apart akkoord, zowel voor de holding als voor alle restaurants. In ieder akkoord hebben alle schuldeisers volledig ingestemd met een herstructurering van hun schuld. De aandeelhouders hebben nieuwe financieringen verstrekt om de akkoorden mogelijk te maken.

Dankzij de WHOA-akkoorden heeft wagamama weer een gezonde toekomst en is het bedrijf in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Alle werknemers die tijdens de moeilijke jaren in dienst zijn gebleven, zijn weer aan het werk en we zien in alle restaurants de omzet stijgen.

wagamama is alle stakeholders die hebben ingestemd met dit financiële herstructureringsplan bijzonder dankbaar. Dankzij hun steun heeft wagamama weer een sterke positie, waarbij de goede relatie met alle stakeholders in stand is gebleven. wagamama ziet uit naar een gezonde toekomst en een langdurige samenwerking met alle betrokken partijen.

wagamama is een belangrijke speler in het Nederlandse fast-casual-dining restaurant segment, met negen vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leidschendam en Roermond. Zoals de meeste bedrijven in deze sector heeft ook wagamama de afgelopen periode te maken gehad met de gevolgen van de internationale COVID-crisis en de gedwongen sluiting van restaurants. Mede vanwege het subsidieplafond voor verbonden bedrijven zijn de jaren 2020 en 2021 fors verliesgevend geweest. Ook het jaar 2022 was, vanwege de prijsstijgingen van grondstoffen, energiekosten, huisvesting en loonkosten, een moeilijk jaar.

In 2023 is het herstel ingetreden en zijn de omzetten weer op het gewenste niveau, mede dankzij een toename van toeristen en verhoogd bestedingsniveau. De bedrijfsvoering is weer winstgevend, maar er is een grote schuldenlast ontstaan. Het bedrijf voorzag daarom dat zij (op termijn) de schulden niet volledig zou kunnen blijven voldoen. Dit akkoord zal ervoor zorgen dat wagamama weer een gezonde toekomst zal hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *