Thuiswerken werkt fraude in de hand

Thuiswerken vergroot volgens 53% van de bedrijven en organisaties de kans op fraude. 68% van hen heeft daarom extra maatregelen genomen. Dat blijkt uit het jaarlijks fraudeonderzoek in Nederland en België van kredietverzekeraar Allianz Trade.

In navolging van fraudeonderzoeken in andere landen voerde de kredietverzekeraar vorig jaar voor het eerst een fraudeonderzoek uit in Nederland en België. In 2023 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd (door onafhankelijk onderzoeksbureau Metrixlab). Dit jaarlijks onderzoek geeft een beeld van de weerbaarheid en de kwetsbaarheid van Nederlandse en Belgische organisaties op het gebied van interne en externe fraude.

Top 4 interne fraude

Hoewel veel aandacht in de media uitgaat naar cybercrime wordt juist veel fraude gepleegd door eigen werknemers. De top 4 van de meest voorkomende interne fraude 1) ontvreemden van geld of goederen, 2) declaratiefraude, 3) vervalsing van documenten en 4) schending van het intellectueel eigendom. Hierbij valt op dat declaratiefraude duidelijk meer in Nederland voorkomt dan in België (56% vs 38%).

Valse facturen

Bij externe fraude komt veruit het meest voor dat er valse facturen worden verstuurd. Op de tweede plaats staat diefstal of vernietiging van data, daarna: diefstal via computersystemen, kopersfraude en identiteitsfraude. Bij kopersfraude doet een oplichter zich voor als een (bestaande) klant en laat een bestelling op een afwijkende locatie afleveren. Bij identiteitsfraude doen criminelen zich voor als iemand anders, bijvoorbeeld als collega of zelfs als de CEO (dan heet het CEO-fraude).

Interne fraudeurs: vaak mannen die kort in dienst zijn

Interne fraude wordt aanmerkelijk vaker door mannen dan door vrouwen gepleegd (in Nederland: 65% vs 15%). Het zijn vaak mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. Op welke afdelingen wordt het meest gefraudeerd? Het hoogst scoort Finance met 36%. Op de tweede plaats volgt Commercie, op de derde plaats Operations.  

Andere opmerkelijke resultaten:

Vals gevoel van veiligheid. 84% van de bedrijven vindt dat ze goed tegen fraude beschermd zijn. Toch heeft maar liefst 79% van de bedrijven de afgelopen 2 jaar te maken gehad met fraude waarvan de meerderheid effectief schade heeft geleden. Dit geeft aan dat bedrijven denken dat ze goed beschermd zijn, maar dit in de praktijk niet zijn.

15% van fraudeschades ligt boven de €200.000.  Bijna de helft van de fraudeschades ligt tussen de €1 en €50.000. In ruim 20% van de fraudegevallen is er sprake van €50.000 tot €100.000 schade.

– Fraude: vaak niet gemeld bij politie. 57% van de fraudegevallen wordt niet gemeld bij de politie.

– Komende drie jaar: meer investeringen in fraudepreventie. Bijna dertig procent van de organisaties zegt meer te gaan investeren om het frauderisico te beperken.

Veel misverstanden over verzekeringen

Uit het onderzoek blijkt dat er veel misverstanden bestaan over de manier van verzekeren tegen fraude.49% van de organisaties denkt alle schade door fraude gedekt te hebben met een verzekering. Dat is gebaseerd op een foutieve aanname. Zo zijn er organisaties die ervan uitgaan dat een aansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking biedt tegen fraude of dat een kredietverzekering soelaas biedt. Dat is onjuist. Ook over de dekking van een fraudeverzekering en een cyberverzekering bestaan veel misverstanden.

Meer informatie vindt u in het frauderapport:   https://www.allianz-trade.com/nl_NL/tips/fraude/fraude-trendrapport.html?utm_medium=referral&utm_source=press_release&utm_campaign=fraud-trendreport-2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *