crop farmer showing money in green summer field in countryside
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Tijd voor een concreet en tijdsgebonden afbouwplan van fossiele subsidies

De discussie over fossiele subsidies gaat niet alleen over het reduceren van CO2-uitstoot. Het gaat ook over de effectiviteit van klimaatbeleid en de rechtvaardigheid daarvan. Wij weten een ding zeker: het geven van kortingen op fossiele energie is dat niet.

Volgens Marije Perdon van MVO Nederland ondersteunt en stimuleert MVO Nederland bedrijven om bij te dragen aan een verandering van het huidige systeem naar een economie die duurzaam en sociaal is. De overheid moet daarbij de juiste randvoorwaarden stellen. Op dit moment is duurzaam ondernemen moeilijker dan niet-duurzaam. Dit staat duurzame innovatie en opschaling in de weg.  

Fossiele subsidies maken het speelveld voor duurzame ondernemers oneerlijk. Ze houden economische prikkels voor niet-duurzame productieprocessen in stand. Afbouw van fossiele subsidies is geen doel op zich, maar zien we als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de maatschappelijke kosten van vervuiling en grondstofgebruik te beprijzen. Oftewel: als onderdeel van een eerlijke transitie,‘ aldus Perdon.

De bouwstenen daarvoor staan al opgeschreven, recent nog in het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief.’ Perdon: ‘Het is nu tijd om politieke keuzes te maken en duidelijkheid te bieden aan ondernemers. Wat voor economie wil Nederland zijn? Kiezen we voor een grondstof-intensieve industrie of voor een circulaire economie? Voor energie-intensieve sectoren of voor innovatie- en kennisindustrie? Moeten vervuilers betalen of geven we ze belastingvoordelen?

Daarom: geef ruim baan aan innovatieve, duurzame bedrijven door een gelijk speelveld en helder langetermijnbeleid neer te zetten. Dat biedt hun een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daar profiteren we als maatschappij van. Zo krijgen we een economie waarin werken loont, een gezonde leefomgeving prioriteit krijgt en duurzame innovatie voordelen oplevert met een eerlijker en groener belastingstelsel. Dit begint met een duidelijk plan: wat bouwen we op én wat bouwen we af?

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie