VEH: NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden; premie omlaag

Vereniging Eigen Huis dringt er bij minister Kaag op aan om de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar te verlagen. NHG heeft overvloedige reserves opgebouwd van ruim € 1,6 miljard en het aantal schadeclaims is klein. Bovendien wordt de helft van de door een starter betaalde premie niet gebruikt voor de zekerheid van de hypotheek, maar door NHG afgedragen aan het Rijk.

Van de premie die huizenkopers betalen voor hypotheekzekerheid bij NHG gaat slechts de helft naar het waarborgfonds. De andere helft gaat naar het ministerie van Financiën. Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Vorig jaar ontving het Rijk € 50 miljoen. Daarmee is de NHG voor de overheid een verdienmodel geworden. Dat is nooit de bedoeling geweest. De premie kan allereerst omlaag door deze afdracht te verlagen. Daarnaast heeft NHG inmiddels overvloedige financiële reserves van 1,64 miljard opgebouwd en ook dat is nooit een doel geweest. De NHG-premie kan om deze redenen omlaag en het effect daarvan is dat meer koopstarters een woning met deze garantie kunnen kopen.”

Reserves meer dan toereikend

Het aantal NHG-verliesposten laat al jaren een dalende trend zien. In 2022 werd in totaal slechts € 100.000 uitgekeerd aan 8 huiseigenaren die een beroep deden op NHG. Zelfs in de meest negatieve scenario’s blijkt de soliditeit van het fonds ruim voldoende om een grote hoeveelheid schadeclaims op te vangen, zonder dat steun van de overheid nodig is.

Over NHG

NHG heeft de maatschappelijke taak om de koopwoningmarkt toegankelijk te maken voor financieel kwetsbare groepen zoals koopstarters. Hierbij past een zo laag mogelijke premie, de zogeheten borgtochtprovisie, die nu 0,6% van het hypotheekbedrag bedraagt.

Iemand die dit jaar een huis koopt tot maximaal € 405.000 kan een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De eenmalige premie bedraagt 0,6% van de hypotheeksom. Dit bedrag moet uit eigen middelen worden betaald. Bij een huis van € 350.000 is dit een bedrag van € 2.100, dat aftrekbaar is voor de belastingen.

NHG geeft de huiseigenaar de zekerheid dat er geen restschuld overblijft als de woning gedwongen verkocht moet worden bij echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Die zekerheid resulteert bijna altijd in een korting op de hypotheekrente.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/25/bovengrens-nhg-stijgt-naar-435.000-euro-betaalbaarheidsgrens-wordt-390.000-euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *