‘Werkgevers kunnen nevenwerkzaamheden niet zomaar verbieden’

white and black equalizer

In een opmerkelijke wending in de Nederlandse mediawereld is NPO Radio 2-dj Morad El Ouakili plotseling van de radio gehaald. BNNVara, de omroep waarvoor El Ouakili werkt, heeft hem verboden om naast zijn radiowerkzaamheden ook televisieklussen aan te nemen. Deze beslissing komt ondanks de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ die werknemers sinds 1 augustus 2022 meer vrijheid geeft om nevenwerkzaamheden te verrichten.

Meer bescherming voor werknemers

Deze wet, bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, biedt werknemers meer bescherming en flexibiliteit,’ zegt Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand. ‘Een belangrijk onderdeel van deze wet is de opheffing van het algemene verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.’

Motivering ontbreekt vaak

Voorheen konden werkgevers in het arbeidscontract opnemen dat werknemers geen nevenwerkzaamheden mochten uitvoeren zonder toestemming. ‘Nu is dat veranderd, en veel arbeidsovereenkomsten en cao’s moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen. De motivering voor het verbieden van nevenwerkzaamheden ontbreekt vaak in deze documenten. Goede reden voor verbod‘ aldus Besselink

Hoewel werkgevers nog steeds bepaalde nevenwerkzaamheden kunnen verbieden, vereist dit nu een objectieve rechtvaardiging. Deze moet worden gecommuniceerd aan de werknemer en kan gebaseerd zijn op redenen zoals gezondheid, veiligheid, bescherming van bedrijfsinformatie, het voorkomen van concurrentie, of naleving van de Arbeidstijdenwet.’

Belangenverstrengeling, concurrentie en vrees voor delen bedrijfsinformatie

In het geval van El Ouakili, zou BNNVara mogelijk het standpunt hebben ingenomen dat zijn nevenwerkzaamheden bij RTL tot belangenverstrengeling, concurrentie en zelfs vrees voor het delen van (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie leidt. Dit incident werpt licht op de uitdagingen die werkgevers en werknemers ondervinden bij het navigeren door de nieuwe arbeidswetgeving en de balans tussen bedrijfsbelangen en werknemersrechten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *