Accijnsverhoging levert minder op dan kabinet verwacht.

De accijnsverhoging op bier en een nat en koud voorjaar doen de Nederlandse biermarkt geen goed. In het eerste kwartaal van 2024 zijn de bierverkopen met 2,4% gedaald. Zowel de thuisconsumptie als de horecaverkopen daalden. Deze daling is ook terug te zien in de accijnsopbrengst van bier. Het kabinet verwacht dat de bieraccijns dit jaar 70 miljoen euro minder gaat opbrengen dan eerder verwacht. Dit ondanks een accijnsverhoging op bier met gemiddeld 8% per 1 januari jl.!  Ook lijkt het erop dat de forse verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met bijna 200% een negatief effect op de verkoop heeft. In het eerste kwartaal van 2024 is ruim 2% minder alcoholvrij bier verkocht, terwijl dit in het verleden juist een groeisegment was.

Lagere accijnsopbrengst

Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers: ‘Het kabinet dacht met de accijnsverhoging van gemiddeld 8% extra geld in de schatkist te krijgen. Het tegendeel is het geval. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet in 2024 bijna € 70 miljoen minder bieraccijns denkt binnen te krijgen dan eind vorig jaar nog werd verwacht. In opdracht van de Tweede Kamer moet het Ministerie van Financiën de grenseffecten van de accijnsverhoging monitoren. Zeker in combinatie met de verwachte lagere accijnsopbrengst zou het ons verbazen als uit die monitoring niet blijkt dat nog meer Nederlanders in België en Duitsland hun bier kopen. In die landen liggen de accijnzen namelijk fors lager. We zijn benieuwd welke conclusies het kabinet en de Tweede Kamer gaan trekken als blijkt dat nog meer bier over de grenzen gekocht en de schatkist hierdoor steeds meer inkomsten misloopt.

Gemiste kans

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet een contourenbrief over een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zegt ‘hoe meer suiker, hoe hoger de belasting’ maar tegelijkertijd houdt het kabinet vast het bedrag dat de verbruiksbelasting moet opbrengen. Dat botst! Zo missen we een scenario waarbij ook voor alcoholvrij bier een volledige vrijstelling geldt, zeker voor de alcoholvrije bieren zonder toegevoegde suikers. Dit zou ook in lijn zijn met de door de Eerste Kamer aangenomen motie. Een gemiste kans derhalve. Nederlandse Brouwers hoopt dat een nieuw kabinet deze motie alsnog gaat uitvoeren.

De verkopen van grootste biercategorie, pils, daalde met 2,8%. De verkopen van speciaalbier daalde met  1,1% licht. De verkoopdaling van alcoholvrij bier met  2,1% is een zorgelijke ontwikkeling. Juist omdat deze categorie een belangrijke rol speelt in het kader van preventie bij het tegengaan van alcoholmisbruik. 

Gebalanceerde levensstijl

De consumptie van laag-alcoholhoudend speciaalbier (0,5 – 3,5% alc.) is gestegen met 6,7%. De groei van dit laag alcoholische biersegment is al langere tijd zichtbaar en sluit aan op de trend waarbij consumenten passend bij een gebalanceerde levensstijl kiezen voor laag alcoholische speciaalbieren in plaats van dranken met een hoger alcoholpercentage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *