solar panels on snow with windmill under clear day sky
Photo by Pixabay on Pexels.com

ACM dwingt Eneco te stoppen met claim ‘sneller klimaatneutraal’

Na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stopt energieleverancier Eneco met het gebruik van de slogan “Sneller klimaatneutraal” in hun reclames. Het gebruik van deze algemene claim kan voor onduidelijkheid zorgen bij consumenten over de specifieke duurzaamheidsvoordelen van producten van Eneco. De ACM ziet deze duurzaamheidsclaim als mogelijk misleidend. Ook is het niet duidelijk dat het gaat om een ambitie voor het jaar 2035. Eneco zal deze claim niet meer gebruiken in uitingen richting consumenten.

Renske Fikkers, waarnemend directeur Consumenten van de ACM: “Een valkuil bij het formuleren van duurzaamheidsambities is het gebruik van algemene, vage termen zoals klimaatneutraal, CO2-neutraal of duurzaam. Vage claims maken het lastiger om de ambities van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Om een goede keuze te maken moet het voor consumenten duidelijk zijn wat bedrijven echt gaan doen. We dagen bedrijven uit om zo concreet mogelijk te informeren over hun duurzaamheidsambities. Het is heel goed dat Eneco deze stap nu zet. Hopelijk volgen andere bedrijven dit voorbeeld.

Ook als een bedrijf een duurzaamheidsclaim kan onderbouwen, is het belangrijk dat de claim zelf duidelijk en specifiek is. Zo heeft Eneco wel een onderbouwd plan voor hun CO2-reductie en geeft daar ook uitvoering aan. Dit juicht de ACM toe. Maar een onderbouwing rechtvaardigt niet dat een bedrijf een vage claim kan doen. De consument kan hieruit niet opmaken welke duurzaamheidsinspanningen Eneco daadwerkelijk doet. Daarom heeft Eneco de ACM toegezegd te stoppen met het gebruik van de claim “Sneller klimaatneutraal” in zijn communicatie naar consumenten. Wel blijft het bedrijf communiceren over zijn ambitie voor bijvoorbeeld interne doeleinden.

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie