Bestuurder Bert’s Animal Verhuur hoort 240 uur taakstraf eisen, de man onthield de dieren van zorg

Bestuurder Bert’s Animal Verhuur hoort 240 uur taakstraf eisen, de man onthield de dieren van zorg

Vandaag stond de 55-jarige bestuurder Albert. R. van bedrijf Bert’s Animal Verhuur voor de rechtbank Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen R. een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Aan deze proeftijd is een houdverbod van dieren als bijzondere voorwaarde verbonden. Het OM verwijt het bedrijf en R. onder meer het onthouden van zorg aan verschillende soorten dieren, het niet (tijdig) identificeren/registreren van dieren en het onjuist afvoeren van kadavers.

Bestuurlijk ingrijpen

Volgens het OM zijn de strafbare feiten gepleegd in een periode van januari 2019 tot en met april 2023. Gedurende deze periode ontvingen diverse opsporingsinstanties verontrustende meldingen over het bedrijf, waarna meerdere inspecties hebben plaatsgevonden door onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de gemeente. Bert’s Animal Verhuur ontving meerdere waarschuwingen van de gemeente en kreeg ook meerdere lasten onder dwangsom opgelegd. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing in de werkwijze van verdachte. De hoeveelheid onbetaalde dwangsommen heeft ertoe geleid dat Bert’s Animal Verhuur op 31 oktober 2023 failliet is verklaard. Ook na het faillissement is R. doorgegaan met zijn praktijken.

Slechte leefomstandigheden

Het OM verwijt het bedrijf en R. dat zij diverse strafbare feiten hebben gepleegd. Controles wezen uit dat meerdere dieren niet over voldoende voer en/of water beschikten en in vieze stallen stonden. Sommige dieren hadden doorgegroeide hoeven en klauwen waardoor ze niet meer normaal konden lopen. Honden zaten in donkere, te krappe hokken en kregen te weinig daglicht. Ook werden er meerdere dode dieren aangetroffen in een kapotte kadaver-koeling. Daarnaast zou het bedrijf de aan- of afvoer van honden en varkens niet en/of onjuist melden. Correcte en tijdige identificatie en registratie van dieren is van belang om levende dieren snel te kunnen herkennen en traceren. Zo kan bijvoorbeeld illegale en malafide handel in dieren bestreden worden.

Strafeis

De officier van justitie spreekt op zitting van een onacceptabele bedrijfsvoering door de verdachte: “Er valt geld te verdienen met dieren. Of ze nu gefokt en verkocht worden, of geslacht worden, of gebruikt worden om te verhuren voor allerlei doeleinden. De dieren die de slechte verzorging van verdachte niet overleven, worden ogenschijnlijk slechts gezien als volstrekt acceptabel bedrijfsrisico. De oversterfte op het bedrijf doet de winst blijkbaar geenszins teniet en verdachte heeft derhalve geen, althans, volstrekt onvoldoende, prikkel om goed voor de dieren te zorgen.” Het OM eist een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar tegen R. van Bert’s Animal Verhuur. Aan deze proeftijd is de bijzondere voorwaarde verbonden dat R. gedurende die tijd in het geheel geen dieren mag houden, en moet hij meewerken aan de controles van dit houdverbod door opsporingsinstanties. Ook eist het OM een voorwaardelijke geldboete van 30.000 euro voor de rechtspersoon Bert’s Animal Verhuur, met eveneens als bijzondere voorwaarde dat de rechtspersoon geen dieren mag houden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *