Wakker Dier wint zaak tegen vervoerders kippen, niet langer bij de poten op tillen

shallow focus photography of brown chicken

Wakker Dier heeft de minister verzocht om handhavend op te treden tegen bedrijven die kippen aan de poten optillen bij het vangen ten behoeve van transport naar het slachthuis. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de Transportverordening dit optillen aan de poten verbiedt. De minister moet hier dus tegen optreden. 

In de zaak waarin het CBb vandaag uitspraak doet, heeft de minister dit weliswaar gedaan, maar niet op de juiste manier. In de lasten onder dwangsom die zijn opgelegd om het optillen van kippen aan de poten  te voorkomen, was niet duidelijk genoeg omschreven hoe de bedrijven overtredingen in de toekomst precies moeten voorkomen. Volgens de last was bijvoorbeeld ook het alleen vastpakken van kippen aan de poten verboden, terwijl de Europese regels alleen het optillen aan de poten verbieden. Ook is onvoldoende onderzoek gedaan naar alle belangen die meespelen bij de termijn die de bedrijven moeten krijgen om de overtredingen te beëindigen en bij de hoogte van de dwangsommen die zij moeten betalen als dat niet gebeurt. De belangen van het welzijn van de dieren hadden duidelijk afgewogen moeten worden tegen de belangen van de pluimveesector. De minister moet uiterlijk 15 augustus 2024 nieuwe besluiten nemen.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

One thought on “Wakker Dier wint zaak tegen vervoerders kippen, niet langer bij de poten op tillen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *