Column Silva Visser: “Zwijgen over antisemitisme is geen optie, onwetendheid is een gevaarlijke wapen”

In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. Toch heeft niet iedereen gelijke kansen. Meer dan een op de vier Nederlanders ervaart discriminatie. Dat kent vele vormen, zoals racisme, seksisme, xenofobie, homofobie, transfobie, validisme, antisemitisme, antizwartracisme, moslimdiscriminatie en alle andere vormen van uitsluiting. Dit gebeurt tussen burgers onderling, maar soms ook door de overheid. Te lang hopen we dat problemen vanzelf verdwijnen. Maar wegkijken is geen oplossing. Het is noodzaak te erkennen dat ook in onze samenleving discriminatie leed en schade veroorzaakt.

Antisemitisme is een vorm van discriminatie en racisme. De bestrijding hiervan vraagt vooral om bewustwording, kennis, begrip en inclusie. Om die reden bezocht een aantal jongeren samen met burgemeester Halsema het concentratiekamp Auschwitz. Aanleiding was en is de afgenomen kennis bij jongeren van de Holocaust en het bagatelliseren en ontkennen ervan. ‘Ik dacht dat het een film was”, was een reactie van een van de leerlingen. De geschiedenis leert ons wat er gebeurt bij polarisatie, haat en verdeeldheid met vreselijke gevolgen.

Een beter begrip van de gruwelen in Auschwitz draagt bij aan het aanpakken van de dreiging van antisemitisme, rassenhaat en minachting voor anderen. En dat is breder dan antisemitisme alleen. Helaas worden bedreigingen en haat naar groepen steeds relevanter in de wereld van vandaag. Om het voorbeeld van Halsema te volgen willen wij ook de noodzaak onder de aandacht brengen om begrip en kennis op te doen bij onze leerlingen in Medemblik. Wij (CU en HvM) dienen samen een motie in om met de leerlingen een bezoek te brengen aan Auschwitz of een ander vernietigingskamp en dit onderwerp te bespreken in de klassen.

Silva Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *