De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnestroom af te bouwen, verworpen. 

De salderingsregeling wordt dus in ieder geval niet vanaf 2025 afgebouwd. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: ‘Een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling was wat ons betreft logischer geweest. Maar consumenten en installateurs zijn vooral gebaat bij duidelijkheid. Die is er nu.’ Terpstra stelt wel vast dat de voortzetting van de salderingsregeling de druk op het elektriciteitsnet kan vergroten: ‘De aanpak van de netcongestie is nu urgenter dan ooit.’ Bij brancheorganisatie Techniek Nederland zijn de meeste Nederlandse zonnestroom-installateurs aangesloten.

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Omdat zowel de productie als het gebruik van elektriciteit snel toenemen, wordt het elektriciteitsnet steeds zwaarder belast. Zonnepanelen leveren daar een flinke bijdrage aan. Techniek Nederland vindt dat de overheid en de netbeheerders alles op alles moeten zetten om het net toekomstbestendig te maken. Terpstra: ‘We moeten het net verzwaren en uitbreiden. Maar er zijn ook andere manieren om netcongestie tegen te gaan. We ontlasten het net ook door per gebouw het aantal zonnepanelen zo goed mogelijk af te stemmen op het eigen verbruik én door zonnestroom slimmer te gebruiken.’

Thuisbatterij

Ook een thuisbatterij kan helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken. Terpstra: ‘De overheid moet nu zowel de ontwikkeling als het gebruik van thuisbatterijen gaan stimuleren. Ook een energiemanagementsysteem in de woning helpt om méér stroom zelf te verbruiken. Zo’n systeem zorgt ervoor dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *