Recordwinst ABN AMRO laatste kwartaal 2023, maar liefst 545 miljoen euro

ABN AMRO heeft een sterk jaarresultaat gerealiseerd, met een nettowinst van EUR 2,7 miljard en een rendement op eigen vermogen van ruim 12%. CEO Robert Swaak: “De financiële resultaten over 2023 werden gekenmerkt door een verder herstel van onze netto rentebaten door de terugkeer van positieve rentetarieven, en door de lagere bedrijfskosten en vrijgevallen risciovoorzieningen. Alle client units leverden betere resultaten. Onze strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn, die klanten bedient waar we schaalgrootte hebben in Nederland en Noordwest-Europa, heeft duidelijk bijgedragen aan ons verbeterd risicoprofiel. We bevestigen onze strategische keuzes en blijven ons richten op aantrekkelijke segmenten waar we winstgevend kunnen groeien, terwijl we gemak brengen in het dagelijkse leven van onze klanten en expertise op de momenten die ertoe doen.”

Volgens Swaab bedroeg de nettowinst in het vierde kwartaal EUR 545 miljoen, een weerspiegeling van de aanhoudend hoge netto rentebaten en vrijgevallen voorzieningen. Het resulterend rendement op eigen vermogen kwam daardoor uit op 9,5%. In Q4 bedroegen de netto rentebaten EUR 1.504 miljoen ondanks enige druk op de marges voor hypotheken en leningen aan particulieren, en het wegvallen van de vergoeding voor de minimumreserve-verplichting van de ECB. In 2024 blijven de netto rentebaten naar verwachting grotendeels in lijn met 2023. De kosten waren in het vierde kwartaal hoger – een weerspiegeling van het groeiende aantal medewerkers voor data capabilities, de verdere digitalisering van processen, en sustainable finance regulation. Swaab: “We verwachten in 2024 circa EUR 5,3 miljard aan kosten, omdat deze kosten gedurende het jaar hoog zullen blijven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *