Financieel activist Pieter Lakeman bereidt met Stichting SOBI Pensioenherstel een massaclaim tegen ABP en de Staat voor. 

Beide partijen handelden volgens de stichting in de periode 2008-2020 onrechtmatig door de pensioenen van ruim 5 miljoen deelnemers niet te indexeren. De claimactie is gericht op circa 3 miljoen gepensioneerde deelnemers van het ABP die naar schatting tientallen miljarden euro’s misliepen. SOBI Pensioenherstel wil dat ABP en de Staat de misgelopen inkomsten (gemiddeld per persoon ruim 15.000 euro) compenseren. De ABP-pensioendeelnemers kunnen via www.pensioenherstel.nl hun claim indienen en op deze website met een schadecalculator berekenen op hoeveel compensatie zij bij benadering recht hebben.  

Pensioenfondsen moesten, na de wettelijke pensioenaanpassingen in 2007, vanaf 2008 een rekenrente hanteren die afgeleid is van een kortlopende “risicovrije” rekenrente. Dat is conservatiever dan de Europese pensioenrichtlijn mogelijk maakt, waarbij rekening gehouden kan worden met de beleggingsmix. Daardoor leken verplichtingen van pensioenfondsen hoger dan ze in werkelijkheid waren en werd er niet geïndexeerd. Geen indexatie leidde tot fors koopkrachtverlies en is in strijd met het Europese eigendomsrecht. ABP en de Staat hebben Europese wetgeving te conservatief en niet goed toegepast en daarom komt de stichting nu in actie.

Tot circa 20% koopkrachtverlies

Oprichter Pieter Lakeman van de stichting: ‘Pensioenfondsen lopen, in tegenstelling tot banken, géén risico op een plotselinge uitstroom van geld. Maar de Staat en De Nederlandse Bank (DNB) beweren in feite van wél en eisen ten onrechte dat pensioenfondsen zich met extra reserves tegen een niet bestaand risico indekken. Daardoor moesten zij honderden miljarden euro’s op hun resultaten in mindering brengen en bleef er onvoldoende over om te indexeren. Pensioendeelnemers liepen duizenden tot tienduizenden euro’s mis en gingen tot circa 20% in koopkracht achteruit.’ 

Focus op pensioendeelnemers ABP

SOBI Pensioenherstel vindt dat pensioendeelnemers wier pensioenen door het onrechtmatig handelen van de pensioenfondsen en de Staat niet geïndexeerd zijn, gecompenseerd moeten worden. Om de eis tot schadevergoeding op een haalbare wijze voor de rechter te brengen, wordt met één van de grootste pensioenfondsen gestart. Lakeman: ‘We willen niet met hagel schieten. De jaarrekeningen van circa 150 pensioenfondsen aan de rechtbank voorleggen is vanuit juridisch oogpunt ingewikkeld en niet effectief. Door te focussen op ABP denken wij in geval van winst ook voor gedupeerde pensioendeelnemers van andere fondsen meer kans op sneller succes te hebben.’ Stichting Sobi Pensioenherstel wordt ondersteund door prof. dr. Hans van Meerten, specialist op het gebied van Europees pensioenrecht. Hij houdt zich bezig met de verhouding van de Nederlandse regelgeving tot het EU-recht.

Om het proces in gang te kunnen zetten en de startkosten van de procedure te bekostigen wordt een deelnamebijdrage van €100 gevraagd. Deze bijdrage dient als voorschot en ontvangt men bij succes in zijn geheel terug. Naar verwachting start SOBI Pensioenherstel de zaak zodra zich minimaal 15.000 pensioendeelnemers melden. De procedure is nu gericht op gepensioneerden en vooralsnog niet op mensen die nog wérken. Die groep liep eveneens tientallen miljarden euro’s aan inkomsten mis en zou bijvoorbeeld via vakbonden in actie kunnen komen. SOBI Pensioenherstel sluit niet uit dat daar ook een massaclaim voor volgt.

Foto: Jelle Draper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *