‘Sportclubs mogelijk financieel in het nauw door spelers en vrijwilligers’

Dit fenomeen speelt overigens niet alleen bij sportclubs. Rechters halen wel vaker een streep door een opdrachtovereenkomst.

Financieel activist Pieter Lakeman bereidt met Stichting SOBI Pensioenherstel een massaclaim tegen ABP en de Staat voor. 

De claimactie is gericht op circa 3 miljoen gepensioneerde deelnemers van het ABP die naar schatting tientallen miljarden euro’s misliepen.

Gezinnen straks in de financiële problemen door stoppen energieprijsplafond

Vanaf 1 januari 2024 gaat voor iedereen dan energieprijzen gelden die dan actueel zijn