‘Gebrek aan gymzalen hoeft voor scholen geen belemmering te zijn’

kids playing while sitting on the green grass

Het feit dat er te weinig gymzalen zijn om twee uur gym per week aan te bieden, is een probleem. Want kinderen moeten voldoende kunnen bewegen, dat is belangrijk voor hun gezondheid en voor de motorische en cognitieve ontwikkeling. Echter hoeft het gebrek aan gymzalen geen belemmering te zijn. Het gebruik van de openbare ruimte als alternatief voor de gymzaal is goed mogelijk.

“Veel (buiten)sportaccommodaties worden overdag weinig gebruikt en ook in de directe omgeving van een school zijn vaak mogelijkheden om een gymles op een alternatieve, verantwoorde wijze in te vullen. Het is afhankelijk van de lokale situatie wat er mogelijk is, maar kijk als school eens naar de mogelijkheden in de openbare ruimte. Is er een Cruyff Court of Krajicek Playground in de buurt? Een sportaccommodatie die niet gebruikt wordt? Een park of een bos? En natuurlijk het schoolplein zelf. Richt dat zo in dat er voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen en dat de vakleerkracht een alternatieve en uitdagende gymles kan verzorgen,’ zegt Ilja van Holsteijn van het Kenniscentrum Sport en Bewegen

Scholen kunnen contact zoeken met de lokale sportclub of vragen of de buurtsportcoach de verbinding kan leggen. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol door te zorgen voor openstelling van de sportparken voor het onderwijs, of bijvoorbeeld door het aanstellen van een sportparkmanager. Het beweegvriendelijk inrichten van openbare ruimte geeft scholen de mogelijkheid er gebruik van te maken onder schooltijd en nodigt de buurt uit buiten schooltijd te bewegen. De Schoolpleinscan kan hierbij helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *