Kantonrechter geeft technisch directeur en hoofd opleidingen FC Volendam gelijk

De kantonrechter van de rechtbank in Alkmaar oordeelt dat de technisch directeur en het hoofd opleidingen van F.C. Volendam hun contract in december 2023 niet per direct hebben opgezegd. De kantonrechter beëindigt hun arbeidsovereenkomst per 1 mei 2024.  

Verschil van inzicht

Er is een geschil ontstaan tussen voetbalclub F.C. Volendam en twee van haar werknemers, de directeur opleidingen en de technisch directeur. De werknemers maken deel uit van Team Jonk, waar onder andere ook de hoofdtrainer en de technisch manager betaald voetbal in zitten. In de loop van 2023 is er een verschil van inzicht ontstaan tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dit ging onder andere over de financiële situatie van F.C. Volendam, de informatievoorziening van de raad van be­stuur richting de raad van commissarissen en de hervorming van de (directie)structuur van de F.C. Volendam. Op 30 november 2023 besluit de raad van commissarissen de raad van bestuur te ontslaan. 

Een dag na dit ontslag brengt Team Jonk een verklaring uit, met als titel: ‘Statement: Wij stappen op bij FC Volendam’ en daaronder: ‘Wij gaan stoppen bij FC Volendam’. Volgens F.C. Volendam hebben de technisch directeur en het hoofd opleidingen met die verklaring hun arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. 

De werknemers zeggen dat het statement van Team Jonk niet is bedoeld als directe opzegging van hun contract. Dit blijkt volgens hen ook uit die verklaring en de omstandigheden waaronder de verklaring is afgelegd. Ze erkennen dat de arbeidsverhouding is verstoord, maar zij verzoeken wel om toekenning van een extra ontslagvergoeding, omdat de slechte verhouding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van F.C. Volendam. Ook willen ze dat F.C. Volendam hun salaris, een transitievergoeding en de overeengekomen bonus betaalt, en willen ze hun leaseauto nog kunnen gebruiken.

Oordeel van de rechtbank

De kantonrechter begrijpt dat het statement wordt gezien als een aankondiging van de leden van Team Jonk dat zij gaan stoppen bij F.C. Volendam. Dat staat ook letterlijk in die verklaring. Maar daarmee is het statement nog geen opzegging en beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ze zeggen weliswaar dat zij gaan stoppen, maar laten in het midden wanneer en op welke termijn dat gebeurt. Verder is van belang dat het statement niet is gericht aan F.C. Volendam, maar aan de media en het algemene publiek. Een opzegging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer moet zijn gericht aan de werkgever. Dat is hier niet het geval.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat er geen duidelijke en ondubbelzinnige opzegging is geweest. De werknemers hebben nog recht op salaris. Op verzoek van F.C. Volendam ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2024, omdat die inmiddels onherstelbaar is verstoord. Een extra ontslagvergoeding wordt afgewezen, omdat de ontbinding niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van F.C. Volendam. De werknemers hebben volgens de kantonrechter wel recht op de wettelijke transitievergoeding en (een deel van) de overeengekomen bonus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *