Lekkende gemeenteambtenaar Brunssum moet van het OM. de cel in

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft vandaag een gevangenisstraf van vier maanden en een taakstraf van 240 uur geëist tegen de 25-jarige E. S. uit Süsterseel (D). Zij wordt ervan verdacht, als medewerker van de gemeente Brunssum, vertrouwelijke informatie uit computersystemen te hebben doorgegeven aan derden. Op basis van de wet moeten deze gegevens geheim blijven.

S. werkte tussen november 2019 en oktober 2021 bij de gemeente Brunssum in de functie van medewerker Frontoffice bij de afdeling Burgerzaken. Uit onderzoek van de Rijksrecherche is naar voren gekomen dat de vrouw in die tijd diverse malen bevragingen in het computersysteem van de gemeente heeft gedaan. Deze bevragingen zijn volgens het OM niet passend bij de werkzaamheden van de vrouw. In november 2021 is de vrouw door de Rijksrecherche aangehouden op verdenking van schending van haar ambtsgeheim en computervredebreuk.

Cryptotelefoon

Volgens officier van justitie Joan Holthuis blijkt onder meer uit een cryptotelefoon, die S. in haar bezit had, dat zij berichten stuurde via de criminele berichtendienst SKY ECC. Uit de gekraakte berichten bleek dat de verdachte vertrouwelijke informatie doorspeelde aan anderen, waaronder haar toenmalige vriend, die zelf verdacht wordt van drugshandel en witwassen.

Kerstkaart

In het berichtenverkeer tussen S. en haar vriend kwam ook drugs gerelateerde informatie, zoals foto’s van blokken cocaïne, voorbij. “Door onder die omstandigheden informatie uit de computersystemen van de gemeente te delen heeft de verdachte een levensgroot risico genomen”, zei officier van justitie Holthuis vandaag op zitting. “Namelijk dat de informatie in de vorm van persoonsgegevens niet alleen gebruikt wordt om een kerstkaart te sturen. Het is algemeen bekend dat in de wereld van de drugshandel geweld niet wordt geschuwd. Het verstrekken van vertrouwelijke persoonsgegevens aan een persoon die banden heeft met de drugshandel, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat iemand thuis ernstig bedreigd wordt.”

Ongeloofwaardig

S. heeft nooit een verklaring gegeven voor de vreemde bevragingen, die niet werk gerelateerd zijn. Zij ontkent dat ze wist dat haar vriend zich in de wereld van drugshandel en criminaliteit begaf. De officier van justitie achtte dat echter gelet op de berichten ongeloofwaardig.

De rechtbank Maastricht doet 5 april uitspraak in de zaak. 

Geef een reactie

Ontdek meer van NL Actueel 24

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder