Meer dan de helft van de Nederlanders is van mening dat arbeidsmigratie hard nodig is 

Meer dan de helft van de Nederlanders is van mening dat arbeidsmigratie hard nodig is en staat positief tegenover de komst van arbeidsmigranten. Voorwaarde is wel dat de huisvesting netjes geregeld is en niet ten koste gaat van Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Peil.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders de inzet van arbeidsmigranten waarderen (3.1 op een schaal van 0 t/m 5). Als meest gewenste oplossing voor de vergrijzing en het personeelstekort wordt meer uren werken door Nederlanders door de helft (51%) van de respondenten genoemd. Het aantrekken van meer arbeidsmigranten wordt door bijna een kwart genoemd als de tweede voorkeursoptie (21%). Een kwart van de Nederlanders (vooral jongeren tussen 18 en 35 jaar) noemt het aantrekken van arbeidsmigranten zelfs als eerste voorkeursoptie om de personeelstekorten te bestrijden.

Politiek is arbeidsmigratie een heet hangijzer tijdens deze formatie. Hoe zorgen we ervoor dat de supermarkten vol liggen, de groenten en het fruit van het land gehaald worden en dat de pakketjes bezorgd worden, terwijl tegelijkertijd de toestroom beheersbaar wordt en misstanden worden uitgebannen? Partijen vinden dat er iets moet gebeuren. Marktleider arbeidsmigratie OTTO Work Force heeft daarom een Deltaplan laten maken met concrete aanbevelingen om ervoor te zorgen dat uitwassen worden aangepakt en arbeidsmigratie goed geregeld wordt.

Het Deltaplan ‘Grip op Arbeidsmigratie’ is geschreven door oud-politicus Gert-Jan Segers en 25 sleutelfiguren uit bedrijfsleven, wetenschap, politiek, maatschappelijke instellingen en werknemers- en werkgeversorganisaties hebben hun inbreng aan het plan geleverd.

In het Deltaplan draait het om drie sleutelwoorden: gereguleerd, functioneel en tijdelijk. Nederland krijgt grip op arbeidsmigratie door regulering en handhaving, door arbeidsmigratie vooral toe te spitsen op specifieke functies en beroepen en door arbeidsmigranten hier tijdelijk te laten verblijven, waardoor er ook in het land van herkomst toegevoegde waarde ontstaat.

Gert-Jan Segers: “We hebben als samenleving een groeiend tekort aan vakmensen. Alleen al in cruciale sectoren als de zorg en energievoorziening komen we vele tienduizenden mensen tekort en dat tekort loopt de komende jaren alleen nog maar verder op. Tegelijk is arbeidsmigratie omstreden. En dat is begrijpelijk gezien de soms slechte huisvesting van arbeidsmigranten en een gebrek aan goede regulering en handhaving. Vakkrachten uit het buitenland kunnen ons helpen bij het verrichten van werk in onder andere de zorg en onze energievoorziening. Maar dat kan alleen als we er voortaan de juiste voorwaarden aan stellen. We moeten uitbuiting strenger bestraffen en malafide uitzendbureaus aanpakken. Er moeten nieuwe afspraken komen over fatsoenlijke huisvesting en over welk werk in Nederland echt noodzakelijk is. En met een ‘oranje kaart’ kunnen we regelen dat arbeidsmigranten van buiten de EU alleen tijdelijk hier komen werken. Het Deltaplan ‘Grip op arbeidsmigratie’ doet concrete voorstellen waarvan ik hoop dat politici en de Polder er hun voordeel mee doen.”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *