Meerderheid ambtenaren getuige van grensoverschrijdend gedrag, de helft is zelf slachtoffer

Iets meer dan de helft van de ambtenaren (55 procent) is weleens getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Meer vrouwen (61 procent) maakten dit mee dan mannen (49 procent). Pesten wordt door 48 procent genoemd als voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag dat men tegenkomt op de werkvloer. Dat blijk uit een raadpleging van Ambtenarenpanel onder 1537 ambtenaren in Nederland.

Ambtenaren zijn zelf ook slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ongeveer de helft (51 procent) geeft aan weleens te maken te hebben gehad met pesten, intimidatie en discriminatie. Vrouwen geven veel vaker aan te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag dan mannen. Maar liefst 61 procent van de vrouwen en 38 procent van de mannen hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Precies omgekeerd heeft 61 procent van de mannen en 38 procent van de vrouwen dat niet.

 ‘Er wordt relatief veel gepest op de werkvloer’

Helaas vindt slechts een kleine minderheid (12 procent) dat de bestaande kanalen voor het melden van grensoverschrijdend gedrag effectief zijn. En dus is actie noodzakelijk: Er moet meer nadruk worden gelegd op het onderwijzen van medewerkers over wat grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt, zegt 46 procent. Ik zou graag meer ondersteuning en begeleiding zien voor medewerkers die meldingen doen van grensoverschrijdend gedrag, noemt nog eens 34 procent.

Meer weten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van overheidsorganisaties? Op 19 december aanstaande verschijnt Publiek Denken met een speciale editie over de publieke professional met daarin een uitgebreid onderzoeksverslag. Dit artikel is ook te lezen in het e-zine van deze editie: https://specials.publiekdenken.nl/publiek-denken-48/grensoverschrijdend-gedrag-op-de-werkvloer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *