Ondanks verwachte recessie neemt het aantal banen nog steeds toe en daalt de werkloosheid

Er is de nodige onzekerheid in de markt. Door oorlog, de energiecrisis, stikstof en inflatie. Toch brengt dat niet de vraag of de economie licht krimpt of de groei vertraagt; de economische verwachtingen lijken namelijk nauwelijks impact te hebben op de krapte op de arbeidsmarkt.

We blijven in 2023 de gevolgen voelen van de schaarste, vertelt Rob Witjes, arbeidsmarktexpert aan de NOS. Terwijl er gesproken wordt over een flinke economische recessie, daalt de werkloosheid en stijgt de werkgelegenheid. Er is, zowel vast als flex, meer vraag naar talent dan aanbod,” zegt Marion van Happen, CEO, van de HeadFirst Group

Van individu naar ecosysteem

Om voortdurend een verse stroom getalenteerde kennisprofessionals te kunnen blijven aanboren, gaan grote organisaties zich concreet bewegen naar talent pools en kleinere organisaties zich melden op platformen. “Vooral de platformen die erin slagen de touch juist toe te voegen aan hun dienstverlening. Met de individualisering van onze kenniseconomie is het binden van voldoende talent aan je organisatie onhaalbaar zonder slimme tech oplossingen.

Aan de andere kant is het 100 procent platformdriven werven van personeel een utopie. Een perfecte balans tussen tech en touch is daarom een essentiële voorwaarde voor succesvol talentmanagement,” gaat van Happen verder

Rekening houden met álle werkenden

Daarnaast zijn vanuit het kabinet de juiste regels nodig om de mobiliteit op de arbeidsmarkt en het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Volgens van Happen is de HeadFirst Group dan ook groot voorstander van een pluriforme arbeidsmarkt met verschillende contractvormen. “Een arbeidsmarkt waar mensen de ruimte krijgen om zelf hun werk in te richten.

We zijn ervan overtuigd dat dit een positief effect zal hebben op de productiviteit en het werkgeluk van werkenden en dat dit zal resulteren in een innovatievere en beter functionerende arbeidsmarkt. Samen met ons snelgroeiende netwerk streven wij naar één gemeenschappelijk doel: een transparante en evenwichtige arbeidsmarkt, waarin organisaties en talent perfect met elkaar verbonden zijn.” besluit Marion van Happen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *