Ongerichte reclame voor kansspelen per 1 juli verboden

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming verbiedt per 1 juli ongerichte reclame voor online kansspelen. Het verbod moet kwetsbare groepen, waaronder jongeren, beter beschermen tegen het risico op kansspelverslaving. Reclame die per 1 juli verboden is, zijn radio- en tv-commercials en billboards op straat. Ook sponsoring voor online kansspelen, bijvoorbeeld van tv-programma’s of sportclubs, valt straks, na een overgangstermijn, onder het verbod. Adverteren op internet en televisie op aanvraag zal enkel nog toegestaan zijn onder strenge voorwaarden.

Sinds 1 oktober 2021 zijn online kansspelen gereguleerd en daarmee legaal door de Wet kansspelen op afstand. Het opengaan van deze nieuwe markt leidde tot een grote toename aan zogenoemde ongerichte reclame voor online kansspelen. Kwetsbare groepen kregen daardoor ongewild veel reclame te zien voor dit risicovolle product. Om deze groepen en met name jongeren te beschermen verbood minister Weerwind per 30 juni 2022 al de inzet van rolmodellen in reclames voor risicovolle kansspelen. Om die bescherming verder te waarborgen volgt nu een breder verbod, namelijk op ongerichte reclame voor online kansspelen.

Minister Weerwind: Reclame is nodig om het legale aanbod van online kansspelen kenbaar te maken, zodat mensen niet illegaal spelen. Tegelijk hebben we als overheid ook de plicht om kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s van online kansspelen. Met dit verbod komen de kwetsbare groepen, in het bijzonder jongeren, minder in aanraking met deze reclames en beperken we de verleiding om aan risicovolle kansspelen te beginnen.

Online

Reclame via internet, zoals sociale media, gerichte advertenties, directe mailings en televisie op aanvraag blijft toegestaan onder strenge voorwaarden. De kansspelaanbieders moeten actief voorkomen dat de reclame jongeren onder 24 jaar of andere kwetsbare groepen bereikt. Daarnaast moet worden aangetoond dat minstens 95 procent van de reclame personen heeft bereikt die 24 jaar of ouder was. Daar waar reclame wordt getoond, moeten mensen kunnen aangeven de reclame niet te willen zien.

Overgangstermijn bestaande sponsorcontracten

Sponsoring valt ook onder het verbod op ongerichte reclame. Voor bestaande sponsorcontracten geldt een overgangstermijn. Dit biedt met name sportclubs financieel ruimte om andere sponsoren dan kansspelaanbieders aan te trekken. De overgangstermijn voor sponsoring van tv-programma’s en evenementen duurt tot 1 juli 2024. De sponsoring in de sportsector blijft toegestaan tot 1 juli 2025. Vanaf 1 juli 2025 is sponsoring door vergunde online kansspelaanbieders verboden.

Evaluatie Wet kansspelen op afstand

In 2024 wordt de Wet kansspelen op afstand geëvalueerd. Dan wordt beoordeeld of de doelen van de regulering van online kansspelen worden bereikt. Door signalen dat de toename aan ongerichte reclame sinds 1 oktober 2021 impact heeft op jongeren en andere kwetsbare personen, was snelle bijsturing nodig. Daarom volgt er nu een verbod op ongerichte reclame.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *