Opkomst van 53,7% bij de waterschapsverkiezingen

De voorlopige opkomst voor de waterschapsverkiezingen is 53,7%. Dit is hoger dan de opkomst van 51,3% bij de waterschapsverkiezingen in 2019. De BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt de grote winnaar en wordt in ieder geval in dertien waterschappen de grootste partij.

De voorlopige opkomst op basis van 15 van de 21 waterschappen is met 53,7% hoger dan de opkomst in 2019. Toen wist 51,3% van de stemgerechtigden de weg naar stembus voor de waterschapsverkiezingen te vinden. Over hoe dit opkomstcijfer zich verhoudt met de opkomst voor de provinciale statenverkiezingen is nog niet aan te geven, omdat daar het definitieve opkomstcijfer nog niet bekend is. Er worden op dit moment namelijk nog steeds stemmen geteld. De stemhulp MijnStem.nl voor de waterschapsverkiezingen werd 2,7 miljoen keer ingevuld. In 2019 was dat nog 1,9 miljoen keer.

Hogere opkomst 

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “We zijn blij dat veel Nederlanders van hun democratische recht gebruik hebben gemaakt en hiermee mee beslissen over de toekomst van het waterbeheer in hun regio. Onze taken zijn helder: de zorg voor sterke dijken, schoon en voldoende water. En de uitdagingen zijn gezien de toenemende kans op langdurige droogte of extreme hoosbuien en de aanstaande zeespiegelstijging groot. We hopen dat dit mensen heeft gemotiveerd hun stem te laten horen.”

BBB en WaterNatuurlijk grote winnaars

Gisteren maakte de Unie van Waterschappen al bekend dat de BBB in tenminste zes waterschappen de grootste partij lijkt te zijn geworden. Op basis van het totaaloverzicht van de voorlopige uitslagen en enkele tussenstanden valt op te maken dat BBB in dertien waterschappen het meeste aantal zetels lijkt te behalen. WaterNatuurlijk wint vooralsnog in vijf waterschappen. Nieuwkomer JA21 komt ook meerdere waterschapsbesturen binnen. Verder halen de PvdA en de Partij van de Dieren goede resultaten. Het beeld voor de VVD wisselt sterk per waterschap en CDA verliest over de hele linie. Ook lijkt 50plus zetels te verliezen in de waterschapsbesturen

Vervolg

Op zijn vroegst op 23 maart volgt de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag is op basis van de telling van partijlijsten en in de week van 23 maart zijn de uitslagen op kandidaatniveau bekend. De uitslagen van de waterschapsverkiezingen lieten op zich wachten, omdat de gemeenten eerst de stemmen voor de provinciale staten hebben geteld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *