Per 1 januari is de Landelijk Eenheid opgeheven en kent de politie twee nieuwe landelijke eenheden

De politie begint 2024 met een bijzondere start: twee nieuwe landelijke eenheden. Per 1 januari is de Landelijk Eenheid opgeheven en kent de politie twee nieuwe landelijke eenheden: LX en LO, die met hun expertise en ervaring nationaal en internationaal samenwerken om het politiewerk versterken.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) staat onder leiding van politiechef Inge Godthelp – Teunissen. De LX draagt op meerdere manieren bij aan politiewerk in Nederland en daarbuiten: met expertise, handhaving en opsporing op de infrastructuur, bewaken en beveiligen, een nationale intelligencevoorziening en landelijke operationele coördinatie. Deze eenheid levert (diepte)kennis, kunde en materieel aan het hele korps.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) staat onder leiding van politiechef Rob van Bree. De LO richt zich op de opsporing van zware vormen van georganiseerde criminaliteit – die veelal ondermijnend en internationaal is-, terrorisme en cybercrime. Onder LO vallen de landelijke recherchetaken, inclusief intelligence en Speciale Interventies.

Aanleiding
Aanleiding voor de veranderingen waren signalen, incidenten en onderzoeken binnen een aantal onderdelen van de Landelijke Eenheid. Medewerkers in verschillende teams werden geconfronteerd met een onveilige werksfeer en niet alle teams en afdelingen werkten goed samen.
De commissie Schneiders constateerde in 2022 dat dit onder meer lag aan de organisatiestructuur en aan de veelheid aan taken en de plaats van de eenheid binnen de politie als geheel. Met een duidelijke, nieuwe structuur kan de samenwerking binnen de eenheid en met de andere eenheden in het land verbeteren. Verder maakt de snel veranderende criminaliteit en de manier waarop die moet worden bestreden, de noodzaak tot verandering extra urgent.

Cultuur, leiderschap en vakontwikkeling
De politie is met alle adviezen van de commissie Schneiders voortvarend aan de slag gegaan. Met de vorming van de nieuwe eenheden is de eerste belangrijke stap gezet naar de verdere ontwikkeling van de LX en LO. Naast een andere structuur, gaan de nieuwe landelijke eenheden bewust werken aan een cultuurverandering en passend leiderschap en investeren in vakontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *