Rechter wijst verzoek tot opschorting betalingsverplichting NAM af.

Rechter wijst verzoek tot opschorting betalingsverplichting NAM af.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen, heeft een verzoek van ExxonMobil om opschorting van een betalingsverplichting afgewezen. Het gaat om betalingsverplichtingen van de NAM, waar ExxonMobil aandeelhoudster van is. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft aan de NAM heffingen opgelegd ter bestrijding van de kosten van afhandeling van schade door gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg. Het betreft de kosten over het kalenderjaar 2022 voor fysieke schade, voor waardedalingsschade en voor immateriële schade. In totaal een bedrag van zo’n 600 miljoen euro. 

ExxonMobil, aandeelhoudster van de NAM, verzocht de voorzieningenrechter de betalingsverplichtingen van de NAM op te schorten.

Waarom is het verzoek afgewezen?

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken af omdat het spoedeisend belang ontbreekt. Niet is gebleken dat ExxonMobil in onomkeerbare financiële problemen komt als de NAM tot betaling van de heffingen overgaat.

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie