Sligro heeft turbulent jaar achter de rug en ziet omzet stijgen maar winst dalen

Na in 2022 relatief veel druk op de operatie en supply chain die wereldwijd behoorlijk van slag was te hebben ervaren, stond 2023 in het teken van het herstellen van de rust. De basis dienstverlening moest beter en bovendien efficiënter, mede met het oog op de nog altijd stevige kosteninflatie. We zijn daar, alles overwegend, goed in geslaagd met een sterk verbeterde, maar bovenal stabiele, gemiddelde servicegraad en tijdigheid van leveren,” zegt CEO Koen Slippens.

Volgens Slippens moet de dienstverlening verder verbetert worden in 2024 omdat in 2023 individuele klanten soms een minder goede service hebben ervaren wat volgens Slippens weer een reden kan zijn om over te stappen op een andere leverancier. Al met al kreeg Sligro er in 2023 meer klanten bij en ging het marktaandeel ook omhoog.

Slippens: ,,De markt is volop in beweging en onze klanten zijn in toenemende mate kritisch op prijs. Dat is niet verwonderlijk aangezien zij op nagenoeg alle elementen van hun bedrijfsmodel worden geconfronteerd met stijgende kosten door de hoge inflatie. Bovendien zagen veel van onze klanten na de zomer de toenemende terughoudendheid van de consument op bestedingen in het out of home kanaal. Dat had tot gevolg dat we scherp aan de wind moesten varen qua prijsbeleid en middels assortimentskeuzes en diensten onze klanten moesten ondersteunen om ondanks de prijsinflatie toch een acceptabele menuprijs te kunnen blijven bieden. We denken daar zeer behoorlijk in te zijn geslaagd maar het thema blijft ook de komende tijd nog actueel en vraagt dus onze blijvende aandacht.

In 2023 nam Sligro delen van Metro België over, de overdracht vond plaats op 3 januari 2023. “De negen Metro groothandels werden na een intensieve en gedegen voorbereiding in een tijdbestek van tien dagen heropend onder onze vlag, waarmee we op alle locaties op 18 januari weer operationeel waren. Een prestatie van formaat, die alleen mogelijk was door de inzet van vele Nederlandse en Belgische collega’s die gezamenlijk geweldige teams vormden,” aldus Slippens

Hoger omzet, lagere winst

Het bedrijfsresultaat nam met € 28 miljoen af tot een winst van € 15 miljoen. De hogere bijzondere waardeverminderingen en lagere boekwinsten verklaren die afname grotendeels. Wat op het oog resteert is een operationeel resultaat dat € 2 miljoen lager is dan vorig jaar. Dit resultaat werd echter gedrukt door de herstelkosten voor Antwerpen en de opstartkosten en verliezen bij Sligro-M van tezamen € 14 miljoen.

Slippens: “De brutowinst bleef als percentage van de omzet gelijk op 26,7%. Het jaar stond net als in 2022 in het teken van het managen van de inflatie. Onze klanten hebben die druk op kosten ook in zowat alle elementen van hun bedrijfsvoering gevoeld en daarmee werden discussies over prijs scherper en nam de ruimte om prijsstijgingen door te geven in de keten flink af. De prijsstijgingen op inkoop hebben we deels door kunnen geven in de keten, al hebben we de jaarlijkse verbetering van onze condities aangewend om die stijgingen te beperken. Ruimte om kostenstijgingen van onze dienstverlening te compenseren was er niet en deze hebben we deels gecompenseerd in efficiency en deels geabsorbeerd in ons resultaat.

,,De kosten, inclusief afschrijving en amortisatie, namen ten opzichte van vorig jaar als percentage van de omzet toe met 0,8%-punt tot 26,5%. Onderdeel van deze kosten zijn de non-cash bijzondere waardeverminderingen op de software en onze operatie in Antwerpen wat de toename volledig verklaard. De overige kosten bleven per saldo dus gelijk als percentage van de omzet ten opzichte van een jaar eerder. Om dat te bereiken is door vele collega’s een enorme inspanning geleverd, want we werden aan het begin van het jaar met stevige prijsstijgingen geconfronteerd.

Fors hogere lonen België

De lonen stegen in België met ruim 11% en in Nederland met bijna 5%. Door scherpe keuzes te maken in onze bezetting, het schrappen van vacatures en de afbouw van inleencapaciteit voor met name veranderprojecten, heeft Sligro een groot deel van die kostenstijging kunnen opvangen. De logistieke kosten namen als percentage van de bezorgomzet met 0,8%-punt af. Volgens Slippens begon Sligro het jaar met een stijging van onze transporttarieven van zo’n 8%. “We hebben veel initiatieven gelanceerd om kosten in de logistiek te besparen. Met rust in de keten konden we weer tijd besteden aan het verruimen van levervensters

Uitdagende markt

Voor 2024 ziet Slippens voor Sligro een uitdagende markt, zeker gezien de ontwikkelingen die zich in de tweede helft van 2023 begonnen af te tekenen. “Het consumentenvertrouwen is laag en de onzekerheid in het politieke domein voedt de onrust. Dat sentiment leidt gebruikelijk tot terughoudendheid in de bestedingen met een drukkend effect op de volumes in het ‘out of home’ kanaal. Mede op basis van de nu beschikbare marktinformatie verwachten wij dat de markt in volume licht zal krimpen. De (food)inflatie lijkt de daling te hebben ingezet, al is deze nog altijd van grote invloed in 2024. Per saldo zal er dan sprake zijn van een bescheiden marktgroei. Historisch gezien trekt de economische cyclus na 1 tot 1½ jaar ook weer aan dus herstel wordt eind 2024 begin 2025 verwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *