Stop wapenhandel met Israël en militante Palestijnse groepen roepen 16 internationale organisaties

Zestien internationale hulp- en mensenrechtenorganisaties waaronder Oxfam, Save the Children en Amnesty International, roepen alle VN-lidstaten op niet langer wapens, onderdelen en munitie te leveren aan Israël en gewapende Palestijnse groeperingen om schendingen van het oorlogsrecht en mensenrechtenverdragen te voorkomen. De zware Israëlische bombardementen hebben Gaza compleet onleefbaar gemaakt. De humanitaire crisis is van ongekende omvang.

Bij de aanvallen van Palestijnse gewapende groepen op 7 oktober kwamen in Israël ruim 1.200 mensen om het leven. Nog steeds worden 130 Israëlische en buitenlanders, waaronder kinderen, gegijzeld. Deze gewapende groepen in Gaza worden opgeroepen te stoppen met het afvuren van raketten op Israël. Gijzelingen en aanvallen op burgers zijn eveneens schendingen van het internationaal humanitair recht. Ook Israël houdt een onbekend aantal Palestijnse burgers, waaronder kinderen, volgens de VN onrechtmatig gevangen.

Naast het stopzetten van de wapenhandel eisen de humanitaire organisaties nog steeds een onmiddellijk staakt-het-vuren. Er worden per dag gemiddeld 250 Palestijnen gedood. Momenteel lopen mensen in de vluchtelingenkampen rond en in de stad Khan Younis het meest gevaar. Daar zijn de zwaarste bombardementen. De Israëlische regering droeg de Gazanen juist op om naar deze ‘humanitaire zone’ te vluchten. Meer dan 62.000 mensen zijn tot nu toe gewond geraakt. Ruim 1.000 Palestijnse kinderen missen armen en benen.

Wereldleiders drongen er bij de Israëlische regering al vaker op aan het aantal burgerslachtoffers terug te dringen. Maar Israël stopt niet met het gebruiken van explosieve wapens en munitie in dichtbevolkte gebieden. “De Israëlische militaire operaties in Gaza waarbij te veel mensen worden gedood gaan gewoon door”, aldus de secretaris-generaal van de VN. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn in nog geen vier maanden meer dan 25.000 Palestijnen, waaronder minstens 10.000 kinderen, gedood. Duizenden mensen liggen begraven onder het puin.

Meer dan 85% van de bevolking van Gaza, ongeveer 1,9 miljoen mensen, is ontheemd. Ze wonen in overbevolkte gebieden die een voedingsbodem zijn voor allerlei ziekten. Een groot deel van de scholen, de water- en sanitaire infrastructuur is ernstig beschadigd. De bevolking heeft bijna geen toegang meer tot schoon drinkwater. Bijna geen ziekenhuis in de enclave functioneert nog. De medische posten die wel open zijn worden elke dag overspoeld door zwaargewonden. Er zijn ook enorme tekorten aan medische spullen en artsen. Meer dan 160 hulpverleners werden tot nu toe gedood. Het hoogste aantal van alle conflicten in deze eeuw.

Inmiddels wordt ruim een half miljoen Palestijnen in Gaza bedreigd door een catastrofale hongersnood. Bijna niemand heeft nog te eten, aldus het Wereld Voedsel Programma. Niet eerder werd de VN-organisatie getroffen door honger op zo’n grote schaal in één regio. Hulp in Gaza is verlamd door de aanhoudende bombardementen. Volgens hulpverleners ter plekke wordt er geschoten op hulpkonvooien. “Honger wordt gebruikt als wapen in de oorlog, ook tegen de burgerbevolking. Een middeleeuwse en barbaarse manier van oorlogvoering die ik niet had verwacht nog weer te zien in de 21ste eeuw. Maar helaas nu wel het geval in Gaza”, zegt te zien ”, zo stelt Dirk Jan Jalvingh, beleidsadviseur humanitaire hulp Oxfam Novib.

De hulporganisaties maken zich ook grote zorgen over de uitspraken van hooggeplaatste Israëlische functionarissen. Zij roepen op tot deportatie van Palestijnse burgers uit Gaza. De gedwongen verplaatsing, zonder enige garantie op terugkeer, is een ernstige schending van het internationaal recht en is een gruweldaad.

De internationale maatschappelijke organisaties vinden dat de VN-Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid moet nemen door vrede en veiligheid in de wereld te handhaven. Alle staten hebben de plicht om wreedheden te voorkomen en de burgers te beschermen. Al te lang komt de internationale gemeenschap deze verplichtingen niet na.

Gaza is voor kinderen, hulpverleners en journalisten de meest gevaarlijke plek op aarde geworden waarbij scholen en ziekenhuizen oorlogsslagvelden zijn”, aldus Dirk Jan Jalvingh, beleidsadviseur humanitaire hulp van Oxfam Novib.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *