Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne loopt met 6 maanden door

Het gaat om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, die voor 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP).