Doxing vanaf 1 januari een misdrijf

Doxing, het (online) delen van iemands persoonlijke gegevens voor intimiderende doeleinden, is vanaf 1 januari 2024 strafbaar gesteld. Het gaat bij doxing bijvoorbeeld om het openbaar maken van adresgegevens, contactgegevens of andere gevoelige privéinformatie die door kwaadwillenden gebruikt kan worden om mensen online of fysiek lastig te vallen

Strafmaat

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt bij het bepalen van de strafeis gebruik van de richtlijn voor strafvordering doxing. Dit kan uiteenlopen van geldboetes en werkstraffen voor first offenders, tot gevangenisstraffen voor personen die vaker in de fout gaan. Ook wordt rekening gehouden met onder andere het aantal slachtoffers en de gevolgen.

Doxing tegen onder andere politici, journalisten en politieagenten leidt tot een hogere strafeis.

Strafrecht niet dé oplossing‘

Het is goed dat de wetgever een duidelijk signaal afgeeft door doxing strafbaar te stellen’, zegt Sue Preenen, lid van het College van procureurs-generaal van het OM. ‘De gevolgen voor slachtoffers, en hun omgeving, kunnen namelijk heel groot zijn. Ook mensen met een publieke functie moeten hun werk in een democratische rechtsstaat zonder belemmeringen of intimidatie kunnen doen.’‘

Tegelijkertijd moeten we waken voor te grote verwachtingen: we hebben te maken met een maatschappelijk probleem, dat niet alleen via het strafrecht kan worden opgelost. Het is een stuk makkelijker dan een paar jaar geleden om online snel een groot publiek te bereiken.

Sociale mediabedrijven hebben daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van strafbare uitingen via hun platforms.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *