Torenhoge boete voor tabaksfabrikant voor niet afdragen belasting over winst

Torenhoge boete voor tabaksfabrikant voor niet afdragen belasting over winst

De rechtbank in Haarlem stelt de Belastingdienst grotendeels in het gelijk in enkele zaken van een grote tabaksfabrikant. De winst van de tabaksfabrikant is ruim 1,8 miljard euro hoger dan zij bij de Belastingdienst heeft aangegeven. Over deze winst moet de fabrikant alsnog belasting betalen en daarnaast moet een boete van bijna 107 miljoen euro worden betaald.

De tabaksfabrikant heeft vennootschappen in Nederland en in het buitenland. Voor de fabricage en distributie van zijn producten vinden er binnen het concern vele transacties plaats. Voor die transacties hebben de vennootschappen vergoedingen met elkaar afgesproken, zogenoemde verrekenprijzen.

De Belastingdienst vindt dat een deel van de verrekenprijzen niet zakelijk is en dat de Nederlandse vennootschap daarom te veel betaalde voor de transacties. Daardoor heeft de Nederlandse vennootschap te veel kosten van de winst afgetrokken. Het gevolg is dat er  volgens de Belastingdienst een aantal jaren te weinig belasting is betaald in Nederland. In 2016 vond daarnaast een beĆ«indiging van activiteiten in Nederland plaats. De Belastingdienst meent dat hierbij ondernemingsactiviteiten zijn overgedragen aan een groepsvennootschap in het Verenigd Koninkrijk en dat hiervoor in Nederland een winst in aanmerking moet worden genomen van 2,75 miljard euro. De Belastingdienst heeft de tabaksfabrikant ook boetes opgelegd in verband met de verrekenprijscorrecties en de niet aangegeven overdrachtswinst.

De tabaksfabrikant is het niet met de Belastingdienst eens. Zij vindt dat alle vergoedingen zakelijk zijn en dus volledig aftrekbaar en dat er geen overdrachtswinst in aanmerking hoeft te worden genomen. De boetes zijn volgens de tabaksfabrikant ten onrechte opgelegd.

De rechtbank stelt de Belastingdienst grotendeels in het gelijk. Van een deel van de transacties is niet bewezen dat de afgesproken vergoedingen ook tussen onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Verder oordeelt de rechtbank dat een overdracht heeft plaatsgevonden van de ondernemingsactiviteiten op het gebied van export van tabaksproducten. Dit leidt ertoe dat de winst in totaal moet worden verhoogd met ruim 1,8 miljard euro. Daarover moet de tabaksfabrikant alsnog belasting betalen.

Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte de aftrek geweigerd van rente en verliezen van obligatieleningen en kosten van een reorganisatie.

De rechtbank heeft de boetes deels verminderd en vastgesteld op een bedrag van bijna 107 miljoen euro in totaal. Veruit het grootste deel van die boetes is opgelegd voor een opzettelijk onjuiste aangifte voor de overdracht van de ondernemingsactiviteiten naar het Verenigd Koninkrijk.

Laat een reactie achter

Reacties

Nog geen reacties. Waarom begin je de discussie niet?

Geef een reactie