Het medicijntekort in Nederland raakt veel meer patiënten dan tot nu toe werd aangenomen.

five oblong medication pills

Uit recente data van de actieweek georganiseerd door LEF (Landelijke Eerstelijns Farmacie)* waaraan 568 apotheken deelnamen blijkt dat er momenteel sprake is van een enorm groot probleem. Patiënten zijn onzeker en ervaren meer gezondheidsklachten ten gevolge van de tekorten.

Er kunnen verschillende conclusies worden getrokken uit dit onderzoek naar problemen door de geneesmiddeltekorten. Uit de bevindingen van 568 van de 1975 Nederlandse apotheken blijkt onder meer het volgende:

1: Het aantal geneesmiddelen wat niet geleverd kan worden is schrikbarend hoog. Uit de actieweek blijkt dat er iedere dag in Nederland ruim 17.000 recepten voor patiënten worden aangepast vanwege medicijntekorten. Dit zijn er ruim 85.000 per week en ruim 4,4 miljoen per jaar. Door de hoge werkdruk bij apotheken is tijdens de actieweek lang niet alles gemeld en liggen de werkelijke aantallen nog veel hoger. Ruim tweemaal zo hoog zo blijkt uit een vervolg enquête onder deze apothekers, oftewel een kleine tien miljoen recepten per jaar.

2: Patiënten zijn onzeker over hun gezondheid door de tekorten. Bijna 40% van de patiënten weet niet goed meer hoe ze de medicatie moeten gebruiken, 75% van de patiënten maakt zich meer zorgen over zijn/haar gezondheid. Omdat hun (vertrouwde) geneesmiddel er niet is heeft ruim 60% van de patiënten meer last van klachten of bijwerkingen. Patiënten hebben hierdoor steeds vaker twijfel over de werking van de aan hun verstrekte geneesmiddelen en ondervinden dus veel meer last van klachten en bijwerkingen dan voorheen.

3: Tekort verreweg het grootst bij middelen die vallen onder het preferentiebeleid. Bijna de helft van alle gemelde problemen gaan over preferente middelen. De impact van het preferentiebeleid op de tekorten is groot. Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar met veel preferente middelen (bijvoorbeeld VGZ, CZ en Zilveren Kruis) hebben meer last van deze tekorten.

4: De tekorten gaan ten koste van de zorg voor patiënten. De problemen leiden voor de apotheken tot ongeveer tien minuten direct extra werk per tekort. Opgeteld gaat dit om een tijdsverlies van 7 à 8 uur per week per apotheek. Het indirecte extra werk is hier nog niet in meegenomen. Dit tijdsverlies ligt minstens tweemaal zo hoog omdat niet alles gemeld is. Tijd die niet besteed kan worden aan zorg voor de patiënt.

LEF denkt in oplossingen in het belang van de farmaceutische zorg voor de patiënten. LEF zal een plan gaan presenteren om de tekorten te beperken aan VWS, NZa en zorgverzekeraars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *