Je baby of je baan, veel vrouwen staan voor een dilemma

young working mother cuddling baby and using laptop at home

Veel zwangere vrouwen en jonge moeders hebben last van discriminatie op het werk. Denk aan het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, afwijzingen bij sollicitaties of op het laatste moment niet doorgaan van een nieuw contract of aanpassing daarvan. Ook lopen vrouwen promotie, salarisverhoging, bonus of scholing mis. Daarnaast zijn er vrouwen die problemen hebben met afspraken over zwangerschapsverlof en de terugkeer op het werk.

Volgens Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand werden bij DAS in 2023 ruim 130 zaken gemeld voor juridische hulp in een arbeidsgeschil die gerelateerd was aan een zwangerschap. In 2022 waren dat er 110.

Onderscheid verboden

Werkgevers mogen vrouwen die zwanger of jonge moeder zijn niet afwijzen voor een vacante functie en anders behandelen op de werkvloer. In Nederland geldt namelijk dat gelijke gevallen, gelijk moeten worden behandeld. De wet verbiedt onderscheid vanaf de werving en selectie tot ontslag en alles wat hiertussen zit.

Discriminatie melden

Besselink: “Als je gediscrimineerd wordt, is het belangrijk dat te melden. Discriminatie kan worden gemeld bij de ondernemingsraad of een vertrouwenspersoon. Als klagen bij de werkgever geen optie is, kun je ook melding van discriminatie maken bij het College voor de Rechten van de Mens. Er moet dan wel een redelijk vermoeden van discriminatie kunnen worden onderbouwd. Als dat redelijk vermoeden door het College wordt aangenomen, dan is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen sprake was van discriminatie.”

Het oordeel van het College is overigens niet bindend. De rechter is dus niet verplicht een oordeel van het College over te nemen. Meestal gebeurt dit echter wel. Via de rechter kan dan vernietiging van het ontslag, alsnog aanbieden van een contract óf schadevergoeding worden gevorderd. Ook dan geldt uiteraard dat er wel een redelijk vermoeden van discriminatie moet worden onderbouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *