Rabobank reageert teleurgesteld over de boete van de Europese Commissie

De Europese Commissie maakte op 22 november 2023 bekend dat zij Rabobank een boete oplegt van 26,6 miljoen euro in verband met bepaalde communicaties uit het verleden tussen een beperkt aantal personen bij Deutsche Bank en Rabobank, waarvan de Commissie heeft geconcludeerd dat deze in strijd waren met het EU-mededingingsrecht.

Teleurgesteld

In een reactie zegt de Rabobank dat zij doorlopend medewerking heeft verleend aan het onderzoek van de Commissie en teleurgesteld is door de uitkomst die vandaag bekend is gemaakt. De Rabobank overweegt in beroep te gaan. In de jaarrekening voor 2022 is al een voorziening opgenomen ter hoogte van het bedrag van de boete.

De Rabobank gaat verder door te stellen dat zij binnen haar onderneming en onder haar werknemers wereldwijd een sterke compliance-cultuur na te streven, ook met betrekking tot de mededingingswetgeving. Naleving van deze verplichtingen is van het grootste belang voor de bank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *