Er is een flinke kloof tussen jongeren en de politiek en die kloof is groeiende, met name in stedelijke gebieden met een hoge concentratie jongeren met een migratieachtergrond of praktisch opleidingsniveau.