Het uitgangspunt is en blijft dat het project binnen de afgesproken randvoorwaarden gerealiseerd zal worden.