Voor de pilot worden gronden van de provincie ingevuld met agrarisch natuurbeheer en kleinschalige vernattingsmaatregelen.